Úvodní strana » GDPR

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Ubytovací zařízení nesoucí název „Buškovský mlýn“, Ošťovice 5, Dolní Bousov, 294 04 které provozuje společnost PROFIMIX SVIJANY s.r.o., se sídlem Příšovice 280, PSČ 46346, IČ: 273 37 995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C 24958, zastoupená panem Markem Vášou, jednatelem společnosti (dále jen „PROFIMIX“) zpracovává vaše osobní údaje na základě těchto podmínek a principů uvedených níže (dále jen „Informace“). PROFIMIX SVIJANY, s.r.o. chce ve veškerých svých aktivitách především respektovat Vaše soukromí a Vaše volby. Zajišťujeme, aby ochrana soukromí a bezpečnost byly součástí každé naší činnosti.

Vaše údaje nepoužíváme způsobem, o kterém bychom vás předem neinformovali.

Respektujeme vaše práva a vždy se snažíme co nejvíce vyhovět vaším požadavkům, v souladu s naší vlastní právní a provozní odpovědností.

Více informací o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů naleznete níže.

PROFIMIX Vás tímto informuje o základních právech, zásadách a povinnostech, na základě kterých zpracovává jako správce (dále také jen „správce“) Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení Buškovský mlýn. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“). Jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb po Vás můžeme vyžadovat poskytnutí následujících osobních údajů:

  1. jméno a příjmení;
  2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí;
  3. datum narození;
  4. e-mailová adresa;
  5. telefon.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím (např. našich internetových stránek www.buskovskymlyn.cz, v rámci telefonické rezervace na čísle +420 777 659 455 nebo přímo v našem ubytovacím zařízení či prostřednictvím sociálních sítí apod.). Někdy nám je poskytnete přímo vy (např. při vytvoření uživatelského účtu v registračním formuláři a někdy je shromažďujeme my (např. použitím souborů cookies, abychom pochopili, jak používáte naše webové stránky).

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a tedy je ani nijak nezpracovává.

Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů? Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem:

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek. Se zasíláním reklamních nabídek či marketingových sdělení vždy musí klient vyslovit aktivní souhlas.

 

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

 

Zpracování osobních údajů

a)    Zpracování

b)    Uložení

c)    Archivace

 

Práva subjektu údajů

Máte veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

PROFIMIX respektuje vaše právo na ochranu soukromí: je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu.

Pro zpracování vašeho požadavku můžeme požadovat váš doklad totožnosti.

 

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se způsobu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak tyto údaje používáme, nebo byste chtěli uplatnit kterékoli z vašich výše uvedených práv, kontaktujte nám prosím na této adrese: petra.vasa1@gmail.com

Publikováno dne: 9. 6. 2021

PROFIMIX SVIJANY s.r.o.