Úvodní strana » O mlýně » Historie

Historie

V půvabné krajině na jižním okraji Českého ráje, na říčce Klenici, byl ve druhé polovině 16. stolení založen Buškovský mlýn. Jak stojí v úředních knihách z této doby:

„Urozený pán Volf Voldřich Rozendorf z Špremberku, toho času úředník na Kosti, v pondělí po svatým Jiří léta páně 1580, sobě i dědicům koupil mlejn, jenž slovem Buškovský, a to od Adama mlynáře Mlejnka a to za 200 kop grošů českých….Actum ut supra“

Po dlouhých staletích a mnoha generacích mlynářů koupil v roce 1911 vodní mlýn sobotecký statkář a pozdější starosta města Sobotka pan František Balák. Z písemných pramenů vyplývá, že jako poslední mlynář zde působil pan Miroslav Bobek. Před 2. světovou válkou se ve mlýně nacházela dokonce pec na chleba vytápěná dřevem, v níž se pekl chleba ve čtyřkilových bochnících. Po válce byl roku 1953 mlýn znárodněn a předán Jednotnému zemědělskému družstvu (JZD). Později byl postoupen státnímu podniku Státní rybářství a od roku 1964 zůstal neobydlen. V mlýně ustal veškerý život a postupně chátral.

Od roku 1984 vystřídal Buškovský mlýn několik majitelů, přičemž se dočkal rozsáhlé rekonstrukce a obnovení zašlé krásy. Milníkem se pro mlýn od jeho samotného založení stal rok 2021, kdy se dostává do rukou vůbec prvního skutečného pekaře. Nyní bychom rádi vdechli mlýnu nový život, obnovili jeho původní roli a navrátili mu ztracený genius loci. Čeká nás nasadit a dát do chodu vodní kolo, zprovoznit tradiční pec a upéct po téměř sto letech první chleba. Pojďme to učinit společně.

 

Mlýny na Klenici a v okolí, autor Václav Šolc